ALV woensdag 21 november

Op woensdagavond 21 november vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De ALV zal om 20:00 uur beginnen.

Vanaf 6 november zullen de te gebruiken stukken in de bestuurskamer liggen ter inzage.

We hopen veel leden te verwelkomen.