Besluit vrijwilligersbeleid

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen week is een besluit genomen over het te voeren vrijwilligersbeleid. Zoals eerder aangegeven is het niet meer werkbaar om met dit vrijwilligersaantal alle uit te voeren taken goed uit te voeren. Hierom is besloten een vrijwilligersbijdrage in te voeren met ingang van het seizoen 2018/2019. Het concept van het vrijwilligersbeleid zal in een werkgroep, bestaande uit leden van het bestuur en overige leden, verder uitgewerkt worden.

Voor vragen over deze beslissing kan te allen tijden contact worden gezocht met het bestuur. Let op: dit betreft alleen vragen over de inhoud van het beleid. De beslissing van de vrijwilligersbijdrage is door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en zal dus niet worden teruggedraaid. Mocht je interesse hebben om inspraak te hebben in het beleid en deel uit te maken van de commissie, kan ook contact worden opgenomen met het bestuur.