ONR gefaseerd naar rookvrij sportpark!

In het kader van de campagne ‘rookvrije generatie’ gaat vv ONR op weg naar een rookvrij sportpark!

De campagne ‘rookvrije generatie’ is in het leven geroepen om kinderen de kans te geven om in een rookvrije omgeving op te groeien. Wij als ONR willen hier graag aan bijdragen door ons sportpark rookvrij te maken.

Hoe gaat dit gerealiseerd worden?

De weg naar een rookvrij sportpark gaan we gefaseerd invoeren. We beginnen met het verbieden van roken rond de velden tijdens jeugdwedstrijden. De komende weken zal onderstaand bord op verschillende plaatsen op sportpark Oranje worden opgehangen. Wanneer deze borden eenmaal hangen, is het tot 13:00 uur verboden om op of rond de velden te roken!

Na de winterstop zal dit uitgebreid worden. Er zal dan een algeheel verbod op roken komen op ons sportpark. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden. Na invoering van een algeheel verbod op roken, mag er alleen gerookt worden op de door ONR gecreëerde rookplek.

Voor meer info: https://rookvrijegeneratie.nl/over-de-rookvrije-generatie

Namens het bestuur