Lidmaatschap

Aanmelden als nieuw lid
Als u zichzelf of uw kind wilt aanmelden bij de vereniging dan dient u een aanmeldingsformulier in te vullen en deze in te leveren bij de ledenadministratie.
Wil je eerst eens meetrainen? Je kunt altijd 3x meetrainen om te zien of je het echt leuk vindt.
Dit kan dan in overleg met de ledenadministratie of de coördinator van de leeftijdsgroep.

Het aanmeldingsformulier is te downloaden via onderstaande link.
PDF: Aanmeldformulier_ONR-2017.PDF

Ledenadministratie:
Harm-Jan Postema
Tonkensven 11
9302 EA Roden
Telefoon: 06-55256832
ledenadministratie@vvonr.nl

IBAN Bankrekeningnummer: NL22 RABO 0355 8056 50 t.n.v. VVONR

Contributies

De contributie wordt geïnd via automatische incasso.
De contributie wordt in 3 gelijke termijnen geïnd in de maanden september, november en april/mei.
In de algemene ledenvergadering die elk jaar in november plaatsvindt worden eventuele contributiewijzigingen besproken en na goedkeuring ingevoerd. De wijzigingen hangen nauw samen met de KNVB-contributie die door de vereniging, per lid, afgedragen moet worden.

Het actuele contributie overzicht vindt u hier Contributie-ONR-per-1-7-2018

Spelerspas
Vanaf de JO12/JO13 dienen alle spelers en speelsters ook te beschikken over een digitale spelerspas. Bij de aanmelding dient dan ook een pasfoto te worden aangeleverd. Bij voorkeur gescand en toegestuurd via de e-mail. Deze spelerspas is iets wat door de KNVB verplicht is gesteld. Via de wedstrijdzaken app van de KNVB is de digitale spelerspas zichtbaar.

Voorwaarden
Meedoen aan de competitie kan alleen bij een lidmaatschap.
Zolang uw kind nog geen zes jaar is, mag het niet meespelen in de competitie.
U kunt uw kind wel laten meetrainen, hiervoor wordt een aangepaste bijdrage gevraagd.

Hij/ zij verklaart zich te zullen houden aan alle bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en alle aanwijzingen van bestuur en- of andere functionarissen bij O.N.R. te zullen opvolgen.

Afmelden als lid
Dit moet altijd schriftelijk of via e-mail, dit vóór 1 juli, bij de ledenadministratie.
Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap verplicht hij*/zij* zich om de contributie te betalen tot aan het volgende opzegmoment.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.