Nieuwjaarsgroet

Beste leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, Inmiddels is 2018 voorbij en hebben we een start gemaakt met 2019. Via deze weg willen wij iedereen een gezond en sportief 2019 toewensen! We kijken terug op 2018 als een overwegend succesvol jaar voor de vereniging. Er zijn afgelopen jaar kampioenschappen gevierd, maar helaas ook degradaties verwerkt. De rode draad van 2018 is toch wel de omgang van jullie als leden onderling. Ook afgelopen jaar hebben we kunnen zien dat ONR een familiaire vereniging is, waarbij iedereen goed met elkaar kan opschieten en bereid is elkaar te helpen. Hiervoor willen wij alle leden een compliment maken en bedanken. We zijn al onze vrijwilligers die in 2018, op welke manier dan ook, hebben bijgedragen aan onze vereniging ontzettend dankbaar. Zonder jullie had onze vereniging niet de gehaalde resultaten kunnen bereiken. Laten we deze lijn in 2019

Verder lezen

ONR gefaseerd naar rookvrij sportpark!

In het kader van de campagne ‘rookvrije generatie’ gaat vv ONR op weg naar een rookvrij sportpark! De campagne ‘rookvrije generatie’ is in het leven geroepen om kinderen de kans te geven om in een rookvrije omgeving op te groeien. Wij als ONR willen hier graag aan bijdragen door ons sportpark rookvrij te maken. Hoe gaat dit gerealiseerd worden? De weg naar een rookvrij sportpark gaan we gefaseerd invoeren. We beginnen met het verbieden van roken rond de velden tijdens jeugdwedstrijden. De komende weken zal onderstaand bord op verschillende plaatsen op sportpark Oranje worden opgehangen. Wanneer deze borden eenmaal hangen, is het tot 13:00 uur verboden om op of rond de velden te roken! Na de winterstop zal dit uitgebreid worden. Er zal dan een algeheel verbod op roken komen op ons sportpark. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden. Na invoering

Verder lezen