Nieuwjaarsgroet

Beste leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers,

Inmiddels is 2018 voorbij en hebben we een start gemaakt met 2019. Via deze weg willen wij iedereen een gezond en sportief 2019 toewensen!

We kijken terug op 2018 als een overwegend succesvol jaar voor de vereniging. Er zijn afgelopen jaar kampioenschappen gevierd, maar helaas ook degradaties verwerkt. De rode draad van 2018 is toch wel de omgang van jullie als leden onderling. Ook afgelopen jaar hebben we kunnen zien dat ONR een familiaire vereniging is, waarbij iedereen goed met elkaar kan opschieten en bereid is elkaar te helpen. Hiervoor willen wij alle leden een compliment maken en bedanken.

We zijn al onze vrijwilligers die in 2018, op welke manier dan ook, hebben bijgedragen aan onze vereniging ontzettend dankbaar. Zonder jullie had onze vereniging niet de gehaalde resultaten kunnen bereiken.

Laten we deze lijn in 2019 doorzetten en wederom sportieve en persoonlijke hoogtepunten verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur,

Hylke Westra, Harm-Jan Postema, Jaco Schildt, Jan Dijkstra, Ellen Rusch, Frits van Hell, Leonie Hummel en Sjoerd Hoek

VV ONR